प्रमाणपत्र

हाम्रो कम्पनीले आईएसओ 900 ०००१, आईएसओ १00००००, हलाल / कोशेर प्रमाणपत्र, हाम्रो सबै उत्पादन जीएमपी वातावरण अन्तर्गत छन्, आयात र निर्यात संचालनमा स्वायत्तताको अधिकार छ।